27 11 2014 Workshop: Hoe duurzaam is duurzaam? Over de grenzen van het duurzaamheidsdenken door Raoul Beunen en Martijn Duineveld

In deze interactieve workshop op de KNAG onderwijsdag leren we hoe we zaken die iedereen voor lief neemt kunnen problematiseren. We zullen in debat gaan over hoe een duurzame stad vorm kan krijgen. We vragen ons af hoe duurzaam het begrip duurzaamheid is. Duurzaamheid is een machtig concept dat verschillende praktijken legitimeert en deze zijn niet allemaal even duurzaam. Verschillende wetenschappers wijzen er namelijk op dat het begrip duurzaamheid vooral wordt gebruikt door bedrijven om bestaande duurzame praktijken te greenwashen. Het is een concept dat geen tegenspraak duldt. Iedereen lijkt voor en dat geeft het concept universele pretenties en ondermijnt het de voor de democratie zo belangrijke tegenspraak. Het streven naar duurzaamheid wordt daarbij gelegitimeerd door een stedelijke cappuccino klasse en kan daarbij tal van groepen mensen uitsluiten. Aan de hand van allerlei alledaagse voorbeelden, zoals het mode verschijnsel stadslandbouw die basketbalveldjes en andere gebruiksfunctie opslokt, in naam van de duurzaamheid, bediscussiëren we de mogelijkheid en wenselijkheid van een toekomst die radicaal duurzaam is.