Co-creatie van kennis over landschap en natuur

Tijdschrift Landschap_Figuur 2 - Europaplein eindontwerp kopie

 

Burgerinitiatieven op het terrein van natuur- en landschapsbeheer, traditioneel het domein van overheden, nemen in aantal toe. Wat betekent dat voor de rol van kennis en van kennisproducenten op deze terreinen? Daar is nog maar weinig empirisch onderzoek naar gedaan. Maar ervaring met onderzoek voor en met burgerinitiatieven is er wel degelijk, namelijk bij wetenschapswinkels. In een themanummer van LANDSCHAP zijn projecten van de Wageningse Wetenschapswinkel object van analyse naar de  veranderende rol van kennis in de participatiemaatschappij <lees verder>

Burgerinitiatieven mobiliseren steeds vaker wetenschappers en wetenschappelijke kennis ten behoeve van de plan- en besluitvorming over het gebruik en de inrichting van het landschap. Aan de hand van het wetenschapswinkelproject ‘Kloosterburen geeft geen krimp’ laten we zien wat de verwevenheid van wetenschappelijk onderzoek met het bredere maatschappelijke besluitvormingsproces betekent voor de rollen van onderzoekers en het mobiliseren, produceren en gebruiken van wetenschappelijke kennis <lees verder>.

Het themanummer is ook te vinden op de website van Landschap: www.landschap.nl

(via: http://www.raoulbeunen.nl/?p=820)