Publicatie Slimmer samen stadmaken 8 lessen over zeggenschap, honoreren, organiseren en oogsten

‘Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy ‘cause summer’s here and the time is right for fighting in the street, boy’, schreef Mick Jagger in 1969. Een halve eeuw later werken georganiseerde groe- pen burgers door het hele land, vreedzaam samen met politici, ambtenaren en projectontwikkelaars. Burgers nemen steeds vaker zelf stappen om hun leefomgeving te verbeteren en om maatschappelijke initiatieven te ontplooien die in hun ogen de markt en de overheid laten liggen. Ze plengen bloed, zweet en tranen om hun ideeën te realiseren. Daar- mee versterken ze eigenaarschap in de publieke ruimte en soms ook ‘het wij-gevoel’ in buurten.

Martijn Duineveld van de Universiteit Wageningen en Utrechtse Ruimtemaker Marit Overbeek noteerden 8 lessen voor slimmer samen stadmaken, als verslag van een avond waarop Utrechtse initiatieven samen met ambtenaren en raadsleden de samenwerking evalueerden. Download de publicatie hier en hier ook