De Nuloptie en de maakbaarheid van de stad Groningen (2010-2013)

Met de beste bedoelingen en een krachtig apparaat werkt de gemeente Groningen al jaren aan oplossingen voor (ruimtelijke) problemen. Maar wat als er geen grote opgaven meer zijn? Wat als de weerstand groeit en het wantrouwen tussen burgers en gemeente toeneemt?

De maakbaarheid van de stad

In 2010 sprak dr. ir. Martijn Duineveld een zomer lang talloze Stadjers, politici en experts over de maakbaarheid van de stad. En, in het bijzonder, over de totstandkoming van het Groninger Forum.

Duineveld was destijds universitair docent bij de leerstoel Sociaal-ruimtelijke Analyse van de Wageningen Universiteit, en is tegenwoordig universitair hoofddocent bij de leerstoel Cultural Geography van diezelfde universiteit.

Boekje en documentaire

Duineveld’s interpretatie van een reeks interviews, aangevuld met krantenartikelen, websites en boeken, resulteerde in 2011 in het boekje De Nuloptie en de gelijknamige documentaire. Met dit project hoopte GRAS het gesprek over de stad van een nieuwe impuls te voorzien.

Met De Nuloptie gaf Duineveld een bijzonder inkijkje in de relatie tussen overheid en burger in tijden van wantrouwen, crisis en opkomend populisme. De Nuloptie is een project dat CASA, het Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, op uitnodiging van GRAS realiseerde in de stad Groningen.

Bekijk de documentaire De Nuloptie.

Zie ook: GRAS