agenda

02 10 2020 | Guest lecture | Let’s think city/kitchen before we -ism. Observing the hybrid city.’ | Radboud University |

16 09 2020 | Keynote | “De leefbaarheidsillusie: een pleidooi voor samen stad maken“. | Herfstcollege ‘De leefbare stad’| Junushoff, Wageningen

25 11 2019 | Keynote | No-nonsense at the nonference: kritische zelfreflectie als medicijn tegen veranderingspijn | Nonference: Digitaal fit in het netwerk | Koelhuis, Zutphen

 08 11 2019 | Discussant and lecture | Een burger is geen nobele wilde: een pleidooi voor productieve conflicten in een polycentrische samenleving Inspiratiebijeenkomst Provinciale adviesraden voor de Leefomgeving | Akoesticum | Ede 

14 10 2019 | Guest lecture | Let’s think city before we -ism. Observing the hybrid city.’ | Radboud University |

28 08 2019 | Paper presentation | In the land of the blind the speculative eye is king. The possibilities and limitations of observing silent risks and dangers in evolving governance | RGS-IBG Annual International Conference

08 04 2019 | Keynote | Living together/apart in the city of tomorrow | Karres en Brands Landscape Architecture and Urbanism

19 03 2019 | Keynote | Guiding the masses of dissolving them. On the futures of mass tourism | Gidsendag Amsterdam

18 03 2019 | Public interview | The Innovative potential of mass tourism | Studium Generale, Utrecht University

11 10 2018 | Guest lecture | Let’s think city before we -ism. Observing the hybrid city.’ | Radboud University |

28 09 2018 | The innovative potential of shoarma sustainability / Tourism@WUR | Green Destinations: Food of the Future inspiration programme | Wageningen University

28 06 2018 | Mass tourism and Urban Governance Tour | Relearning public space. An Action Research Event | 28th – 30th June, 2018 | Amsterdam

19 06 2018 | There is no such thing as a neoliberal city: social movements in a polycentric and self-referential world. Introducing Evolutionary Governance Theory | SEMINAR: EXPLORING URBANIZATION: EVENTS, RESOURCES, RISKS AND MOVEMENTS | Monday 18 and Tuesday 19 June, 2018 | Wageningen University

07 06 2018 | Mass tourism and Urban Governance | The Centre for Space, Place and Society (CSPS) 2018 “State of the Union” Seminar, Wageningen |

22 05 2018 | Hoe we om moeten gaan met de impact van globaal massatoerisme. | Tegenlicht meetup @ Pakhuis de Zwijger, Amsterdam |

13 04 2018 | Real problems as dangerous and productive fairy-tales: On Problems, their Solutions and the Fear of Problematizing | On Problematization 1 | AAG, New Orleans

21 02 2018 | Recept voor een stad met visie. De 7 eerste stapjes | CASA ARNHEM

21 11 2017 | Lecture with Arjaan Pellis | Unchain the beast named conflict…. Why conflicts are destructive, productive and untameable | The Environmental Science Studies Symposium | Wageningen

14 05 2017 | Lecture |  Get real… Urban Governance, Kitchens and Cable Cars. | AMS

22 04 2017 | Lezing | Kijk niet. Observeer! Over het kritisch analyseren van steden en landschappen. | Gewestdag: Landschap in beweging | Orde van den Prince, afdeling Rijk van Nijmegen | Valkhof, Nijmegen 

06 04 2017 | Enkele vragen ter overweging | Wageningen Alumnibijeenkomst regio Noord |

17 02 2017 | Lecture | Bubbles in a hostile world: on designing future cities | Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium 2017 | Universiteit van Amsterdam 

26 11 2016 | Publiek debat | D66-raadslid Hans de Vroome en Martijn Duineveld gaan met elkaar in gesprek over de zin en onzin van het referendum, een instrument dat in Arnhem opvallend vaak van stal wordt gehaald | HERMAN CENTRAAL: Theater Het Hof

16  06  2016 | Lezing | In de luwte van de geldmaakmachine: hoe planologische onzekerheid een natuurgebied creëerde. De casus Stadsblokken-Meinerswijk, Arnhem | Mini-symposium. ‘Grondbeleid; bestemming, inrichting en beheer nu en in de toekomst – Van verkavelen van grond naar verkavelen van kennis’ | Kadaster & Instituut voor Agrarisch Recht  | Apeldoorn

26  04  2016 | Lezing | The Next Guru. NEXT! | ABR + RUIMTEVOLK Next Steps #1: Next Economy! Next plan? | RUIMTEVOLK en IABR | Rotterdam

14 03 2016 | Presentation | Dangerous events, risk communications and governance | SRA-E BENELUX Inaugural Meeting | Brussels, Belgium

06 01 2016 | Lezing | After the hurricane. Silent, Whispering, Vigorous, Fading and Deadly Events: Re-conceptualizing Materiality and Governance | Seminar with Prof. Robert Beauregard | Radboud University |

25 10 2015 | Lezing | Gratis democratie voor iedereen. Over de grenzen van de participatie samenlevingPvdA Wageningen |

05 10 2015 | Facilitator of Debate: Why Price Nature? The role of economics in the protection of nature |  Wageningen University | The RUW foundation |

08 07 2015 | Productive conflicts and the formation of subjects and objects in local governance | The 10th International Conference in Interpretive Policy Analysis (IPA) |Lille | Belgium (now France) |

03 07 2015 | The Good Governance Parallax | Workshop on Good Governance & Informality at Universität Freiburg | Bern |

11 06 2015 | This lecture is made possible by Unilever. A story about science, money and power | Wageningen Campus | Luchbox Lecture for De Nieuwe Universiteit Wageningen |

31 03 2015 | De ondraaglijke volheid van de leegte. | RUIMTEVOLK Talkshow: Arnhem halfvol of halfleeg? | Arnhem

07 11 2014 | Raoul Beunen en Martijn Duineveld | Hoe duurzaam is duurzaam? Over de grenzen van het duurzaamheidsdenken | KNAG ONDERWIJS DAG |

27 06 2014 | Martijn Duineveld | Facebook Urbanism: een zegen voor de stad? | Arnhem | Roof Garden Arnhem

21 02 2014 Plofkipdemocratie: pleidooi voor verkiezingen! Hoe ogenschijnlijke democratisering de legitimiteit van de democratie ondergraaft. | Arnhem | Casa

06 02 2014 | Een deuk in een pakje boter? Over wetenschap, wetenschappers en de maatschappelijke impact van wetenschapswinkelprojecten | Wageningen | De brug tussen wetenschap en maatschappij. Wetenschapswinkel Netwerkbijeenkomst

19 12 2013 | Power/Knowledge/Academia/Society/Politics| Gent, Belgium | What does it mean to be a researcher in 21st century Academia?|

25 10 2013 | ‘Al die sardientjes zijn ook mijn vriendjes. Jipie Ja Jee.’ Waarom de crisis in de ruimtelijke ordening een zegen is voor de wetenschappelijke reflectie. | Groningen, the Netherlands | GRAS kennisboo(s)t: grootonderhoud voor stadsliefhebbers |

17 10 2013 | ‘What’s he building in there? Now what’s that sound from under the door? He’s pounding nails into a Hardwood floor… ‘ | Arnhem, gebouw KKN 26 (de zgn Collegezaal) op Buitenplaats Koningsweg, The Netherlands | Stichtinggang

03 07 2013 | Martin Zebracki & Martijn Duineveld | Convenor of special session on Public Art and Architecture As Irritation: Mediating Politics, Emotions and Space | 4th International and Interdisciplinary Conference on Emotional Geographies, University of Groningen, Groningen, the Netherlands |

22 03 2013 | Martijn Duineveld, Sanne Holtslag-Broekhof en Albert Aalvanger | Life and death of de geldmaakmachine. Publiek – private verdienmodellen als zachte heelmeesters voor een perverse ruimtelijke ordening | Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium | Wageningen University the Netherlands |

18 03 2013 | Martijn Duineveld | Power/Knowledge in Climate Change Governance. A couple of arguments to move beyond the ‘we need more knowledge and more effective knowledge implementation’ thinking | The European Climate Change Adaptation Conference 2013 | Hamburg, Germany |

16 11 2012 | Lecture | Een kerngezonde dood. Over Ruimte en Gezondheid | Congres Ruimte voor Gezondheid: Healthy Cities onze leefomgeving als medicijn | Groningen, The Netherlands |

15 10 2012 | First and Second order Archaeology: the real and the political | Faculty of Archaeology | Leiden, The Netherlands, Leiden University |