Skip to content

CANCELED | Lentecollege | De leefbaarheidsillusie | Door: Martijn Duineveld | Dinsdag 24 maart | 20.00 uur | Hotel De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5, Wageningen

Uitnodiging lentecollege: De leefbare stad Wat maakt een stad leefbaar? En hoe vertaal je een maatschappelijke opgave als ‘gezondheid’ naar de fysieke omgeving? Kom voor antwoorden op deze vragen dinsdag 24… Read more CANCELED | Lentecollege | De leefbaarheidsillusie | Door: Martijn Duineveld | Dinsdag 24 maart | 20.00 uur | Hotel De Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5, Wageningen

Long read | Rotsoord: mag het misschien wat groener en inclusiever? Een analyse en 6 aanbevelingen | Door: Martijn Duineveld en Roel During

Inleiding Burgers ontplooien steeds vaker zelf maatschappelijke initiatieven om hun leefomgeving te verbeteren, omdat ze vinden dat de overheid of de markt het laat afweten. Ze zijn in toenemende mate professioneel georganiseerd en ze proberen de belangen te behartigen van de bewoners van wijken en buurten. Overheden op hun beurt willen bewoners steeds beter bij de planning, vormgeving en onderhoud van de stad betrekken. Zo ook in Utrecht, de snelst groeiende stad van Nederland waar op 30 juni 2016 een brede vertegenwoordiging in de Utrechtse gemeenteraad motie 99 aannam. Deze… Read more Long read | Rotsoord: mag het misschien wat groener en inclusiever? Een analyse en 6 aanbevelingen | Door: Martijn Duineveld en Roel During