Skip to content

Long read | Rotsoord: mag het misschien wat groener en inclusiever? Een analyse en 6 aanbevelingen | Door: Martijn Duineveld en Roel During

Inleiding Burgers ontplooien steeds vaker zelf maatschappelijke initiatieven om hun leefomgeving te verbeteren, omdat ze vinden dat de overheid of de markt het laat afweten. Ze zijn in toenemende mate professioneel georganiseerd en ze proberen de belangen te behartigen van de bewoners van wijken en buurten. Overheden op hun beurt willen bewoners steeds beter bij de planning, vormgeving en onderhoud van de stad betrekken. Zo ook in Utrecht, de snelst groeiende stad van Nederland waar op 30 juni 2016 een brede vertegenwoordiging in de Utrechtse gemeenteraad motie 99 aannam. Deze… Read more Long read | Rotsoord: mag het misschien wat groener en inclusiever? Een analyse en 6 aanbevelingen | Door: Martijn Duineveld en Roel During

New paper by Rodrigo Hernán Alves Rolo | The persistent reinvention of state-led planning policies in Argentina: exploring path dependencies and policy ruptures

This paper investigates the interplay between institutional continuities and transformations in the making of national planning policies in Argentina since the beginning of the twentieth century until 2015. Building upon… Read more New paper by Rodrigo Hernán Alves Rolo | The persistent reinvention of state-led planning policies in Argentina: exploring path dependencies and policy ruptures