Mass Tourism and the fear of mob rule. Coordinating, Regulating, Steering and Controlling Tourism in Urban Governance

NL:

Toerisme is wereldwijd een groeiende sector en ook in Nederland zien we een stijging in het aantal toeristen. De bijna 16 miljoen buitenlandse reizigers die in 2016 naar Nederland kwamen, droegen 10 miljard euro bij aan de Nederlandse economie. De verwachting is dat het aantal toeristen in de komende jaren zal blijven stijgen. Het toenemende succes heeft een keerzijde. Bijna elke dag zijn er op de media en nieuwe media geluiden te horen van mensen die zich afvragen of het aantal toeristen niet te veel is. Toeristen claimen de stad en hun aanwezigheid als ook effecten van hun aanwezigheid (strijdende huizenprijzen) conflicteren met de belangen van de permanente bewoners van steden en dorpen.

Steden en regio’s worden geconfronteerd met stijgende bezoekersaantallen en de vraag wordt regelmatig en al jaren gesteld in hoeverre deze plekken meer toeristen aan kunnen. Een groot deel van de discussie gaat over de toeristische trekpleister en hoofdstad van Nederland: Amsterdam. Drukte wordt in Amsterdam zowel door de politieke partijen, de rekenkamer en de politie als probleem opgevat. De Gemeente Amsterdam neemt inmiddels maatregelen tegen de fors toegenomen drukte in de binnenstad.

In dit project verkennen we:

  1. Wat het draagvlak voor deze groeiende sector is en brengen we de spanningen en conflicten tussen toenemende toeristen en andere gebruikers van en in de stad in kaart.
  2. Wie toerisme als probleem agendeert. We verkennen welke consequenties dit probleem heeft voor de omgang met de stad door overheden, bedrijven en particulieren.
  3. Hoe het massa toerisme in goede banen wordt geleid door overheden, bedrijven en particulieren. We onderzoeken welke pogingen worden ondernomen haar te sturen, coördineren, reguleren en te controleren.
  4. Hoe het massatoerisme wordt gematerialiseerd in het uiterlijk van steden, landschappen en plekken. We verkennen wat de sociale en ruimtelijke effecten van deze aanwezigheid op een stad/landschap/plek zijn en middels ontwerpend onderzoek proberen we tot alternatieven te komen.

Projectmedewerkers:

Martijn Duineveld | martijn.duineveld@wur.nl

Martijn Duineveld is Associate professor at the Cultural Geography Group Wageningen University. His research programme is named Urban Governance and the Politics of Planning and Design.

Swen Waterreus Sven onderzoekt welke pogingen worden ondernomen het massatoerisme in Amsterdam te sturen, coördineren, reguleren en te controleren.

Laura van Wylick Master Student Tourism, Leisure and Environment, Wageningen Universiteit. Laura schrijft een thesis over de verschillende discourses en machten die het uiterlijk en de omgang met de Damstraat, een van Amsterdam meest drukbezochte en getouristificeerde straten, bepalen.

Tom Jakobs Master Student Tourism, Leisure and Environment. Tom Jacobs doet onderzoek naar de manieren waarop toerisme wordt gereguleerd in Amsterdam en de manieren waarop toerisme zelf als reguleringsprinciepe werkt.

Ruben Jonker Masterstudent Spatial Planning, Wageningen Universiteit. Ruben Jonkers doet onderzoek naar de rol van objecten en ontwerpen die in de publieke ruimte sturing geven aan het gedrag van mensen.

Melissa Zegers (afgerond) Alumni Master Tourism, Leisure and Environment aan de Wageningen UR onderzocht hoe de toeristische druk op het centrum van Amsterdam kan gereguleerd door de samenwerking tussen stad en toeristische actoren op het ‘platteland’ te verbeteren. Ze concludeerde in haar thesis ‘The possibilities and limits of urban-rural collaboration in tourism and leisure dat samenwerking een kwestie van het afstemmen van organisatorische ritmes en tijdsplanning’.

Advertisements