Nieuwe spelregels voor stadsinitiatief Rotsoord (2018-2019)

Bij Stadsinitiatief Rotsoord bestaat de wens om tot nieuwe spelregels te komen over de relatie tussen Rotsoord, haar gebruikers, de Gemeente en Projectontwikkelaars en andere investeerders. Zij vroegen de Wetenschapswinkel om de waarden, formele en informele toe-eigening en het speelveld in kaart te brengen, om zo te komen tot nieuwe spelregels.

Sinds een paar jaar hebben de Utrechtse Ruimtemakers collectief als burgerinitiatief geïnvesteerd in Het Stadsinitiatief Utrecht, om het ‘Samen stad maken’ een belangrijke impuls te geven. Met de invoering van de nieuwe omgevingswet zijn alle partijen op zoek naar nieuwe spelregels. Maatschappelijke initiatiefnemers vinden telkens, via langlopende processen, het wiel weer op nieuw uit, de lokale overheid is zoekende hoe het ‘Samen stad maken’ invulling kan krijgen. Zie ook de WUR website:

Onderzoeksvragen

Om tot nieuwe spelregels te komen gaan onderzoekers met drie vragen aan de slag in dit project:

 1. Welke waarden kennen verschillende gebruikers/eigenaren van het gebied Rotsoord eraan toe, welke vormen van formele en informele toe-eigening bestaan er en hoe verhouden deze waarden en vormen van toe-eigening zich tot elkaar?
 2. Hoe verhouden burgers, stadsmakers, projectontwikkelaar en Gemeente Utrecht zich tot elkaar in het bestaande speelveld in en om Rotsoord?
 3. Hoe kan een citizen science instrument worden vormgegeven die bovenstaande vragen beantwoord in een continu proces?

Rotsoord

Het Stadsinitiatief Rotsoord maakt onderdeel uit van Het Stadsinitiatief Utrecht en trekt op met initiatiefnemers uit verschillende gebieden in Utrecht. Binnen de Utrechtse Ruimtemakers zijn zeer veel maatschappelijke initiatiefnemers op een of andere wijze betrokken. Vanuit de Utrechtse gemeente is positief gereageerd op het stadsinitiatief en het initiatief wordt ondersteund door een motie vanuit de gemeenteraad (motie99). Het college van B&W, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht ondersteunen het stadsinitiatief met cofinanciering in twee gebieden, Overvecht en Rotsoord, over dit laatste gebied gaat dit wetenschapswinkelproject: ROTS.

Projectuitvoering

 • Martijn Duineveld, WUR, Culturele Geografie
 • Roel During, Wageningen Environmental Research
 • Sanne Aue, Stagiaire VU
 • Studenten Wageningen University, ACT groep 2093: Co-creating the urban future of Utrecht

Begeleidingscommissie

 • Arjan Biemans, Stichting Stadsinitiatief Utrecht; Utrechtse Stadsmakers
 • Marit Overbeek, Stichting Stadsinitiatief Utrecht & Utrechtse Stadsmakers
 • Martijn Duineveld, WUR, Culturele Geografie
 • Roel During, Wageningen Environmental Research
 • Sanne Aue, Stagiaire VU
 • Angelique Jacobs, Beheerder Nieuw Rotsoord, ‘de kinderboerderij’
 • Gerard Straver, WUR, Wetenschapswinkel
 • Has Bakker, Raadslid D66
 • Frits Velthuijs, Wijkbureau van de Gemeente Utrecht

Resulaten

Duineveld, M. & M. Overbeek  Slimmer samen stadmaken 8 lessen over zeggenschap, honoreren, organiseren en oogsten